Θα παρακολουθήσουμε τις διάφορες φάσεις κατασκευής και τοποθέτησης μιας inox σκάλας Megan.
Κάνουμε την μελέτη κατασκευής της κλίμακας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη
Όλα τα εξαρτήματα της κλίμακας ανήκουν στην συλλογή εξαρτημάτων της Megan.
Οι τοποθετητές ξεκινούν την τοποθέτηση του έργου
Συναρμολογούνται τα δύο πρώτα πατήματα της σκάλας
Συναρμολογούνται τα ρίχτια του δεύτερου πατήματος και συνδέουμε τα δύο πατήματα
Με […]