Λ.Βουλιαγμένης 146 – Γλυφάδα
Τηλ: 210 96.80.037
Fax: 210 8982922
E-Mail: info@megan.gr
Web: www.skalesmegan.gr
E-Shop: www.eshopmegan.gr