Θα παρακολουθήσουμε τις διάφορες φάσεις κατασκευής και τοποθέτησης μιας inox σκάλας Megan.
Κάνουμε την μελέτη κατασκευής της κλίμακας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη
Όλα τα εξαρτήματα της κλίμακας ανήκουν στην συλλογή εξαρτημάτων της Megan.
Οι τοποθετητές ξεκινούν την τοποθέτηση του έργου
Συναρμολογούνται τα δύο πρώτα πατήματα της σκάλας
Συναρμολογούνται τα ρίχτια του δεύτερου πατήματος και συνδέουμε τα δύο πατήματα
Με παρόμοια μέθοδο προχωρούμε και στα υπόλοιπα
Χτίζουμε κατακόρυφα την κλίμακα και την στηρίζουμε με πρόχειρες υποστηρίξεις
Τοποθέτηση ορθοστατών του καγκέλου της σκάλας

Κουρμπάρισμα κουπαστής
Κατασκευή κουπαστής σε δύο μέρη
Τοποθέτηση κουπαστής
Τοποθέτηση δακτυλίων κ ένωση διαιρούμενων συνδέσμων
Τοποθέτηση μούφας για ένωση δύο κουπαστών
Τοποθέτηση κουπαστών μέσω της μούφας
Ένωση κουπαστής με ορθοστάτες
Συναρμολόγηση ορθοστατών
Τοποθέτηση ορθοστατών πλατύσκαλου
Τοποθέτηση τραβερσών

Διάφανη σιλικόνη στις τάπες των πατημάτων για συγκράτηση των πατημάτων
Προσέχουμε να μην λερώσουμε τα κρύσταλλα
Αρχίζουμε την τοποθέτηση απο τον πάνω όροφο γιατι οι τοποθέτητες πρέπει να
πατούν στον inox σκελετό και όχι στα κρύσταλλα
Αφήνουμε μαλακά το κρύσταλλο στον σκελετό
Η σιλικόνη απλώνει και εξομειώνεται η διαφάνεια της με αυτήν των κρυστάλλων.
Καθαρίζουμε τα δάκτυλα μας απομακρύνωντας κάθε υποψία λερώματος των κρυστάλλων.
Σταθεροποιούμε στη μόνιμη θέση τους τα πατήματα με αυτοκόλητη ταινία.
Η σιλικόνη θα παγώσει αδιατάραχτα.
Τα κρύσταλλα είναι τριπλεξ 8+8+8.
Τα κρύσταλλα είναι κατάλληλα κομμένα για να φωλιάσουν μέσα τους τα ρίχτια και οι ορθοστάτες.
Είναι πολύ βαριά κρύσταλλα και οι τοποθετητές εργάζονται με απόλυτη αυτοσυγκέντρωση.
Οι τεχνίτες προσέχουν ώστε τα κρύσταλλα να μην χτυπηθούν στα μπετά ή την inox κατασκευή.
Η τοποθέτηση των κρυστάλλων ολοκληρώθηκε.