Κάγκελα Σκάλας σε κλιμακοστάσιο

Κάγκελα ανοξείδωτα με 3 τραβέρσες Φ14 και εκτροπή κουπαστή Φ40.