Βάζοντας ανοξείδωτα κάγκελα Megan στα κλιμακοστάσια αναβαθμίζετε την ποιότητα όχι μόνον της σκάλας αλλά γενικότερα της οικοδομής σας.

Τα κάγκελα σκάλας αποτελούν ένα μεγάλο πεδίο μελέτης και εφαρμογών της Megan. Τόσο τα κάγκελα εσωτερικής σκάλας όσο και τα κάγκελα εξωτερικής σκάλας έχουν τους δικούς τους πολυπληθείς συνδέσμους με τα παρελκόμενα εξαρτήματά τους. Η σχέση της Megan με την σκάλα είναι τόσο παλιά, όσο και ύπαρξή της. Τα αρχεία μας περιέχουν εκατοντάδες σχέδια σκάλας και μελέτες σκαλών που καλύπτουν τις πιο σπάνιες περιπτώσεις κάγκελων σκάλας. Σκάλες με ξύλινη επένδυση, σκάλες με μεταλλική επένδυση, σκάλες από μάρμαρο ή οποιαδήποτε άλλη επένδυση σκάλας, θα βρουν στην Megan τα κατάλληλα εξαρτήματα για τα κάγκελα τους.

Για κάγκελα κλιμακοστασίων επιλέξετε μια από τις παρακάτω κατόψεις

Για κάγκελα κλιμακοστασίων επιλέξετε μια από τις παρακάτω κατόψεις