Η διαδικασία μελέτης, κατασκευής και τοποθέτησης μιας σκάλας με σκαλομέρια, βαθμιδοφόρους, από inox λαμαρίνα, κρυστάλλινα κάγκελα και ξύλινα πατήματα είναι αρκετά χρονοβόρα και παρακαλούμε τους συναδέλφους μεταλλουργούς και τους πολυτεχνίτες ιδιώτες να είναι υπομονετικοί. Να είσθε σίγουροι ότι θα ανταμειφθείτε από το αποτέλεσμα.

Αρχικά αποτυπώνουμε τον χώρο που θα υποδεχτεί την σκάλα, τόσο σε κάτοψη, όσο και όψη.

Κάνουμε ένα σκιτσάκι της σκάλας, για να πάρει μια αρχική μορφή, αυτό που έχουμε οραματισθεί.

Εφόσον είμαστε ικανοποιημένοι από το αποτέλεσμα σχεδιάζουμε φωτορεαλιστικά την σκάλα ώστε να προϊδεαστούμε για το τελικό αποτέλεσμα και να κάνουμε όσες αισθητικές βελτιώσεις βρίσκουμε αναγκαίες.

Ολοκληρώνοντας το φωτορεαλιστικό της σκάλας, αρχίζουμε το στάδιο της υλοποίησης του έργου.

Σχεδιάζουμε τους βαθμιδοφόρους της σκάλας με την μέγιστη δυνατή ακρίβεια. Τα σχέδια θα δοθούν για κοπή των inox φύλλων λαμαρίνας στο Laser και δεν αποδέχονται λάθη. Στο Laser επίσης θα ανοιχτούν οι τρύπες υποδοχής των αποστατικών που συνδέουν τα σκαλομέρια. Τα αποστατικά αυτά είναι συγχρόνως και οι βάσεις των πατημάτων.

Με βάση τις μετρήσεις των σκαλομεριών και με τα ύψη των όψεων θα σχεδιάσουμε, θα κόψουμε και θα τρυπήσουμε τα κρύσταλλα. Μετά την κοπή των βαθμιδοφόρων μεταφέραμε τα inox στοιχεία της στα εργαστήρια για επεξεργασία.

Καθαρίζουμε και φινίρουμε την inox επιφάνεια της λαμαρίνας. Είναι μια χρονοβόρα επίμονη εργασία που πρέπει να μας δώσει ομοιόμορφο φινίρισμα.

Η επόμενη κίνηση είναι η συναρμολόγηση και κατασκευή της κλίμακας.

Επειδή το έργο είναι κοντά στα εργαστήριά μας αποφασίσαμε να προκατασκευάσουμε τον πρώτο βραχίονα της κλίμακας και να τον μεταφέρουμε στην οικοδομή για συναρμολόγηση και τοποθέτηση. Αν το έργο ήταν απομακρυσμένο τα στοιχεία θα μεταφέρονταν και θα συναρμολογούνταν μηχανικά στο έργο.

Ηλεκτροσυγκολούμε τα στοιχεία του βασικού σκελετού του πρώτου βραχίονα.

Συνδέουμε τα σκαλομέρια με τα αποστατικά τους, τα οποία είναι συγχρόνως και οι βάσεις των ξύλινων πατημάτων της κλίμακας.

Η κλίμακα θα μεταφερθεί στο έργο σε δύο ημιτελή μέρη όπου θα γίνει η τελική συναρμολόγηση και τοποθέτηση.

Οι inox σκάλες με βαθμιδοφόρο λαμαρίνα είναι συνήθως κυκλικές με κάγκελα από inox ορθοστάτες και τραβέρσες και σπάνια με κρυστάλλινα κάγκελα.